Primjedbe, pohvale, pitanja…

  • upiti za organizirane domjenke,
  • upiti za dostavu voća,
  • problemi sa web stranicom,
  • specifične narudžbe…

4 + 0 = ?